සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமானதேசத்தைநோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Detection & Raids
Convictions
Prosecution
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

දැන්වීම

ගීතය

ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

nap-book-sin--11.jpg

නවතම පුවත් හා පුවත්පත් නිවේදන

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම

12-11-2020 පුවත්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නීති සහකාර තනතුරු 11ක් සහ ලඝු ලේඛක /යතුරු ලේඛක තනතුරු 07ක් සඳහා 2020.10.15 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිලධාරීන් බඳවා ගන්නා ලදී. අදාල පත්වීම් ලිපි අල්ලස් හෝ දූෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.14000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ඌව පළාත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ හා සැලසුම් නිලධාරි අල්ලස් දැලේ.

18-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වැල්ලවාය හඳපානාගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකුගෙන් 1954 දුරකථන අංකයට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 14000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ඌව පළාත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ සහ සැලසුම් නිලධාරියා 2020.10.15 වන දින බදුල්ල ඌව...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 35000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගත් තිරප්පනේ බීට්ටු වන නිලධාරීයෙකු අල්ලස් දැලේ

15-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 35000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත තිරප්පනේ බීට්ටු වන නිලධාරීවරයෙකු 2020.10.14 වන දින තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.25,000/- ක අල්ලසක් ලබාගත් සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නියාමන හා වැඩ ආවරණ) අත්අඩංගුවට

14-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

2020.10.12 වන දින ලද පැමිණිල්ලකට අනුව කටයුතු කළ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් 13.10.2020 දින සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නියාමන හා වැඩ ආවරණ) රු.25000/- ක් වූ මුදලක් තුටු පඩුරක්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 300000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් උප පොලිස් පරීක්ෂක අල්ලස් දැලේ

07-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

කණුපැලැල්ල,බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 300000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත බණ්ඩාරවෙල පොලිස් විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයට අනුයුක්ත උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් 2020.10.06 වන දින වැලිමඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අසල ඇති ආපනශාලාව...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ජල මනු කියවන්නෙක් හා අල්ලස් මුදල් ලබා ගැනීමට අනුබල දුන් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

07-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

කැලණිය, නාතුඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියකගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කඩවත උප ඒකකයට  අයත් මනු කියවන්නෙක් හා අල්ලස් මුදල් ලබා ගැනීමට අනුබල දුන් ජල සම්පාදන...

තවදුරටත් කියවන්න

බස් රථවලින් අල්ලස් ලබාගත් වේලා සටහන් කරු අල්ලස් දැලේ

07-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පැමිණිලිකරුගේ බස් රථය කරදරයකින් තොරව බස්නැවතුම්පලේ නවතා නියමිත කාලය අවසන් වන තෙක් රදවා ගනිමින් මගීන් රැගෙන යාම වෙනුවෙන් රු100/=ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයැද ඒම මුදල 2020.09.24 වන දින ඉල්ලා ලබා ගත් අවස්ථාවේදී, අල්ලස් හෝ දුෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය රිදී අංශයෙන් හොදම රාජ්‍ය වෙබ් අඩවිය විය

01-10-2020 පුවත්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය රිදී අංශයෙන් හොදම රාජ්‍ය වෙබ් අඩවිය ලෙස දිනා ඇත. රිදී අංශයෙන් හොදම සිංහල වෙබ් අඩවිය ලෙසත් කුසලතා අංශයෙන් හොදම දෙමල වෙබ් අඩවිය ලෙසත් සම්මාන ලබා...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් චෝදනා ලැබ සිටි යාපනය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පොලිස් නිලධාරියෙකු වරදකරු වේ

25-09-2020 වරදකරු කිරීම

යාපනය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අනුයුක්තව සිටි පොලිස් නිලධාරියෙකු කොළඹ ප්‍ර‍ධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය විසින් අල්ලස් චෝදනාවට වරදකරු කරන ලදී. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ගොනුකර තිබූ චෝදනා 4න් 2කට සැකකරු වරදකරු කරනු...

තවදුරටත් කියවන්න

රු 30,000/=ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගත්, ශ්‍රි ල.ග.ම රියදුරු අල්ලස් දැලේ

17-09-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පැමිනිලිකාරියගේ ස්වාමිපුරුෂයාගේ අහිමි වි ඇති රැකියාව නැවත ලබා ගැනිමට උදව් කිරිම වෙනුවෙන්,  ල.ග.ම.ට අළුතින් රැකියා ලබා දිමට පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු සොයා දෙන ලෙසටත් ඉන් එක් අයකුගෙන් රු 50.000/= බැගින් රු 100,000 /=ක් ඉල්ලා, ඉන් පළමුව රු...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 60,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පාර්ලිමේන්තුවේ සැපයුම් හා සේවා අංශයේ භාර ගැනීමේ නිලධාරියකු අල්ලස් දැලේ

07-09-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 60,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත පාර්ලිමේන්තුවේ සැපයුම් හා සේවා අංශයේ භාර ගැනීමේ නිලධාරියකු 2020.09.03 වන දින කඩුවෙල නගරයේදී මෙම කොමිෂන්...

තවදුරටත් කියවන්න

ලිංගික අල්ලස් ලබා ගැනීමට තැත්කල උප පොලිස් පරීක්ෂක අල්ලස් දැලේ

27-08-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

ගෝනපොල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලීමේ චෝදනාව මත හොරණ පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්තව රාජකාරී කරනු ලබන උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් 2020.08.26 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන්...

තවදුරටත් කියවන්න

පොලිස් සැරයන් වරයෙකුට අල්ලස් ලබා දීමට තැත් කළ පුද්ගලයෙක් අධිකරණයේදී වරද පිළිගනී

26-08-2020 වරදකරු කිරීම

පොලිස් නිලධාරියෙකුට අල්ලස් ලබා දීමට තැත්කළ තැනැත්තෙකු ප්‍ර‍ධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පැවති නඩුවකදී වරද පිළිගත් බැවින් වසර1ක බරපතල වැඩ සහිත සිර දඩුවම් නියම විය. එය වසර 5කට අත්හිටවූ අතර රු.5000/- ක දඩයක් නියම විය. එය නොගෙවන්නේ...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.9,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබාගත් දුම්රිය පනිට්ටුකරු අල්ලස් දැලේ

26-08-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

කොලොන්නාව ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 9,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත හුණුපිටිය දුම්රිය ස්ථානයට අනුයුක්තව රාජකාරි කරන ලද “දුම්රිය පනිට්ටුකරු” 2020.08.19 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 60,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ උතුරු පළාතේ වැඩ බලන ප්‍රධාන ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු අල්ලස් දැලේ

25-08-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ගණකාධිකාරිවරයකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රු60,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ උතුරු පළාතේ වැඩ බලන ප්‍රධාන ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු 2020.08.19 වන දින මන්නාරම පල්ලිමුනේ ප්‍රදේශයේදී අල්ලස්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 21,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් වරාය අධිකාරියේ හිටපු කම්කරු අල්ලස් දැලේ

25-08-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

මැණික්හින්න, වලල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියක් විසින් ජනාධිපති මහජන පැමිණිලි අංශයට කරන ලද පැමිණිල්ලක් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට යොමුු කිරීමෙන් පසුව සිදුකරන ලද වැටලීමකදී රු. 21,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 50000/- ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් සැලසුම් නිළධාරියෙකු අල්ලස් දැලේ.

18-08-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පැමිණිලිකරුට අයත් කුඹුරු ඉඩමක් ගොඩකිරීමට හා එම ඉඩමේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කර දීම වෙනුවෙන් රුපියල් 50000/- ක මුදලක් අයැද එම මුදල 2020.08.18 දින ඉල්ලා ලබා ගත්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.10000/= ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ලබා ගන්නා ලද පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යංශයට අනුයුක්ත පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු අත්අඩංගුවට

18-08-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පුද්ගලයෙකු සදහා , හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව හා වෙළදාම් කිරීමට උදව් කිරීම සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට නොගෙන සිටීමටත්, නීති මගින් කටයුතු නොකර සිටීමටත්, පොලිස් නිලධාරීයා භාරයට ගෙන ඇති එම පුද්ගලයාගේ මෙමරි කාඩ්පත ඉදිරියේදී නැවත ලබා දීමටත්...

තවදුරටත් කියවන්න

දොම්පේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිට ලක්ෂ 2 ක අල්ලස් මුදලක් පිරීනැමීමට පැමිණි අයෙක් අත් අඩංගු වේ

18-08-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

ගංජා සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති අයෙකුට විරුද්ධව ගංජා ජාවාරම් කිරීමට නඩු නොදමා සුළු නඩුවක් දැමීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර දෙන ලෙස ඉල්ලා දොම්පේ ‍පොලිස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිට රුපියල් 200,000/- ක මුදලක් සිවිල් පුද්ගලයෙකු විසින් අල්ලස් වශයෙන් පිරි...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.5.000/- ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගත් සංවර්ධන සහකාර නිළධාරියකු අල්ලස් දැලේ

30-07-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පැමිණීලිකරුට රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය විභාගය සමත් කර දිමට හා ඉන් අනතුරුව, රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනිමට, අවශ්‍ය කටයුතු කර දිම වෙනුවෙන් රු.5,000/= ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයැද, ඒම මුදල 2020.07.29 දින ඉල්ලා ලබා ගත්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 100,000/= ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් වනාතමුල්ල ග්‍රාම නිළධාරිනීය හා තවත් අයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම

28-07-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පදිංචි සහතිකයක් ලබාදීම සඳහා රුපියල් 100000/-ක (ලක්‍ෂයක) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිළධාරීන් විසින් 2020.07.27 වන දින අංක 177 වනාතමුල්ල ග්‍රාම නිළධාරිනී වශයෙන් කටයුතු කල අය...

තවදුරටත් කියවන්න

බියගම උප පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයකු ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලා ලබා ගැනීමට තැත් කිරීමේදී අත්අඩංගුවට

27-07-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පැමිණිලිකාරියගේ පුරුෂයා සමග අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද තවත් අයෙකු හට මහාධිකරණයේ නඩුවක් නොපරවා සුළු දුෂණ වරදකට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක් පැවරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දීමට සහ පොලිස් භාරයට ගෙන තිබූ පැමිණිලිකාරියගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය නැවත ලබාදීමට ලිංගික...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 5,000/= ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් නුගේගොඩ කොට්ඨාශ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයට අනුයුක්ත උප පොලිස් පරීක්‍ෂක වරයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම

22-07-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

නීති විරෝධී මත්පැන් තම සන්තකයේ තබාගත් තැනැත්තෙකුට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුවකින් නිදහස් වූ පුද්ගලයෙකුට නීති විරෝධී මත්පැන් සම්බන්ධයෙන් නැවත අලුතෙන් නඩුවක් පවරන බව පවසා එසේ නොකර සිටීමට මාසිකව රුපියල් 5,000/ බැගින් අල්ලස් ඉල්ලා 2020 ජූලි...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 5,000/= ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් නුගේගොඩ කොට්ඨාශ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයට අනුයුක්ත උප පොලිස් පරීක්‍ෂක වරයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම

21-07-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

ගෝඩා සම්බන්ධයෙන් පවරා ඇති නඩුවකින් නිදහස් වූ පුද්ගලයෙකුට නැවත නඩු පවරන බව හා නීති විරෝධී මත්පැන් සම්බන්ධයෙන් නැවත අලුතෙන් නඩුවක් පවරන බව පවසා එසේ නොකර සිටීමට මාසිකව රුපියල් 5,000/ බැගින් අල්ලස් ඉල්ලා  2020 ජූලි මසට...

තවදුරටත් කියවන්න
පැමිණිල්ල කවර වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද යන්න නොසලකා ඉදිරිපත් කරන්න. කළමණාකාරීත්වය විසින් එය නිසි වර්ගීකරණයට ලක් කරනු ඇත.  අවශ්‍ය නම් FAQ බලන්න.

කොමිසම

අප ගැන

stop corruptionඅල්ලස් පනත සහ 1975 අංක 01 දරණ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන ලෙස විධානය කිරීම සදහා ස්ථිර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා 1994 අංක 19 දරණ පනතින් මෙම කොම්ෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී.

2020.01.01 දින සිට 2020.08.31 දින දක්වා කොමිෂන් සභාව වෙත ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාව

0

ලද පැමිණිලි

තෙවසරක් දෙස හැරී බැලීම සහ ඉදිරි ගමන් මග (2017 - 2019)

නවතම වීඩියෝව

ඔබගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න

බොරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම වසර 10ක සිර දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

(1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභා පනතේ 21වන වගන්තිය)

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954