සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமானதேசத்தைநோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Detection & Raids
Convictions
Prosecution
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

ගීතය

ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

nap-book-sin--11.jpg

කොමිසම

අප ගැන

stop corruptionඅල්ලස් පනත සහ 1975 අංක 01 දරණ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන ලෙස විධානය කිරීම සදහා ස්ථිර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා 1994 අංක 19 දරණ පනතින් මෙම කොම්ෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී.

නවතම පුවත් හා පුවත්පත් නිවේදන

ජාත්‍යන්තර දූෂණ විරෝධී දිනය 2022

28-03-2023 පුවත්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් 2003 ඔක්තොම්බර් 31 දින එක්සත් ජාතීන්ගේ දූෂණ විරෝධී ප්‍රඥප්තිය සම්මත කරන ලද අතර රටවල් තිහක අනුමැතිය තුළින් 2005 දෙසැම්බර් 14 දින එය බලාත්මක වන ලදී.වර්තමානය වන විට එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 50,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් බොරැල්ල - දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ග්‍රාම නිලධාරිනිය අත්අඩංගුවට

25-03-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 50,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත බොරැල්ල - දකුණ වසමේ ග්‍රාම නිලධාරිවරිය 2023.03.23 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය හා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව(CIABOC) අතර වන අධ්‍යාපනික සහයෝගීතාව

21-03-2023 පුවත්

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රජාවගේ උපකාර සහිතව ශ්‍රී ලංකාව තුළ අල්ලස හා දූෂණය මැඩලීම සඳහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධව සාකච්ඡා සිදුකිරීම සඳහා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවිය අතර...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට

21-03-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි තැරැව්කරුවෙකු 2023.03.20 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 200/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් කල්මුණේ බස් නැවතුම්පොළෙහි ස්ථාන භාර නිලධාරිවරයා අත්අඩංගුවට

09-03-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 200/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත නැගෙනහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට අයත් කල්මුණේ බස් නැවතුම්පොළෙහි ස්ථාන භාර නිලධාරිවරයා 2023.03.08 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 21,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් මහරගම අපේක්‍ෂා රෝහලේ ඖෂධවේදියෙකු අත්අඩංගුවට

17-02-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 21,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත මහරගම අපේක්‍ෂා රෝහලේ සේවය කරනු ලබන ඖෂධවේදියකු 2023.02.15 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 22,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

17-02-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 22,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරනු ලබන ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ අර්ධ ශිල්පියකු හා එම මුදල ලබා ගැනීමට ආධාර අනුබල දීම හේතුවෙන්, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 185,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් බීට්ටු වන නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

17-02-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 185,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් තණමල්විල අඩවියේ, කතරගම ප්‍රදේශයේ සේවය කරනු ලබන බීට්ටු වන නිලධාරියකු 2023.02.15 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් ලක්‍ෂ 3 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ගුරුවරයකු අත්අඩංගුවට

13-02-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. ලක්‍ෂ 3 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විදුහලේ සේවය කරනු ලබන ගුරුවරයකු 2023.02.08 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 10,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පාරිභෝගික සේවා කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ විමර්ශන නිලධාරින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

13-02-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 10,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත පාරිභෝගික සේවා කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සේවය කරනු ලබන විමර්ශන නිලධාරින් දෙදෙනෙකු 02.09 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 10,000/- ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගත් පොලිස් සැරයන්වරයකු අත්අඩංගුවට

13-02-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 10,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, පොළොන්නරුව මූලස්ථාන පොලිසියට අනුයුක්ත කොට්ඨාශ අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ සේවය කරනු ලබන පොලිස් සැරයන්වරයකු 2023.02.08 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශනකොමිෂන්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් ලක්‍ෂ 3 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ගුරුවරයකු අත්අඩංගුවට

09-02-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. ලක්‍ෂ 3 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විදුහලේ සේවය කරනු ලබන ගුරුවරයකු 2023.02.08 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් තුන් ලක්‍ෂ පනස්දහසක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පොලිස් සැරයන්වරයකු අත්අඩංගුවට

02-02-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 350000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත මැදවච්චිය පොලිස් ස්ථානයේ සේවය කරනු ලබන පොලිස් සැරයන්වරයකු 2023.01.31 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් ලක්‍ෂ 10 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු අත්අඩංගුවට

18-01-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු.ලක්‍ෂ 10 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත යාපනය මූලස්ථාන පොලිසියට අනුයුක්ත කොට්ඨාශ අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ සේවය කරනු ලබන පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු 2023.01.17 වන දින අල්ලස් හෝ...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් ලක්‍ෂ 20ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගත් මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති හා රියදුරෙකු අත්අඩංගුවට

16-01-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් ලක්‍ෂ 20ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති හා ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවය කරනු ලබන රියදුරෙකු 2023.01.13 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ...

තවදුරටත් කියවන්න

හිටපු ජනපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී අයි. එච්. කේ. මහානාම හා රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති පී. දිසානායක යන අය විසින් රු. මිලියන 20ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන්

12-01-2023 වරදකරු කිරීම

හිටපු ජනපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී අයි. එච්. කේ. මහානාම හා රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති පී. දිසානායක යන පුද්ගලයින්ට විශේෂ ස්ථිර ත්‍රි පුද්ගල මහාධිකරණයේ පැවති නඩු විභාගයෙන් පසුව ලබා දුන් තීන්දුව අනුව, ආචාර්ය අයි.එච්.කේ. මහානාමට...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 31,680/- ක මුදලක් වටිනා සිවිලින් විදුලි පංකාවක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් අඩවි වන නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

30-12-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 31,680/- ක් වටිනා KDK සිවිලින් විදුලි පංකාවක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන අඩවි වන නිලධාරියකු 2022.12.23 වන දින අල්ලස් හෝ...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 26,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පශු වෛද්‍ය නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

24-12-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු26,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත කරඬියනාරු පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ සේවය කරනු ලබන පශු වෛද්‍ය නිලධාරියකු 2022.12.22 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 15,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් දැනට වැඩ තහනමකට ලක්ව සිටින බීට්ටු වන නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

24-12-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 15,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට වැඩ තහනමකට ලක්ව සිටින බීට්ටු වන නිලධාරියකු 2022.12.21 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 20,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් තාක්‍ෂණ නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

13-12-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 20,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත හොරොව්පතාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවය කළ තාක්‍ෂණ නිලධාරියකු 2022.12.06 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 30,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් උප පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයකු හා පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු අත්අඩංගුවට

13-12-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 30,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ඉපලෝගම පොලිස් ස්ථානයේ දූෂණ මර්ධන අංශයේ ස්ථානාධිපති ලෙස කටයුතු කළ උප පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයකු හා පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු 2022.12.08 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් ලබා ගත් පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු අත්අඩංගුවට

13-11-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 4000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත පොළොන්නරුව, දියබෙඳුම පොලිස් ස්ථානයේ සේවය කළ පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු 2022.11.09 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින්...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් ලබා ගත් හිටපු කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරයකු අත්අඩංගුවට

10-11-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 60,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත D – 43, සෝනුත්ත ගොවි සංවිධානයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන හිටපු කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරයකු 2022.10.25 වන දින අල්ලස් හෝ...

තවදුරටත් කියවන්න
පැමිණිල්ල කවර වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද යන්න නොසලකා ඉදිරිපත් කරන්න. කළමණාකාරීත්වය විසින් එය නිසි වර්ගීකරණයට ලක් කරනු ඇත.  අවශ්‍ය නම් FAQ බලන්න.

අල්ලස් කොමිසමේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙනස් කෙරේ

email-changein-sinhala.jpg

2023.01.01 දින සිට 2023.02.28 දින දක්වා කොමිෂන් සභාව වෙත ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාව

0

ලද පැමිණිලි

2023 ජනවාරි 01 සිට පෙබරවාරි 28 දක්වා ප්‍රගති වාර්තාව

තෙවසරක් දෙස හැරී බැලීම සහ ඉදිරි ගමන් මග (2017 - 2019)

නවතම වීඩියෝව

ඔබගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න

බොරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම වසර 10ක සිර දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

(1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභා පනතේ 21වන වගන්තිය)

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954