සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமானதேசத்தைநோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Detection & Raids
Convictions
Prosecution
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

දැන්වීම

ගීතය

ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

nap-book-sin--11.jpg

නවතම පුවත් හා පුවත්පත් නිවේදන

පැමිණිලි පෙට්ටි ස්ථාපිත කිරීම ස්ථාපිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර

07-01-2022 පුවත්

2022 ජනවාරි මස 04 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ පැමිණිලි පෙට්ටි ස්ථාපිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර ලෙස නාගරික කොමසාරිස් ශාලිකා රණවීර මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව දැනුවත් කිරීමේ...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් ලක්‍ෂ 2 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, ගම්පහ තක්‍ෂිලා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති අත්අඩංගුවට

27-12-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් 200,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත බප/ගම්/තක්‍ෂිලා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති 2021.12.23 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 100,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, එරාවුර්පත්තු චෙන්කල්අඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉඩම් නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

24-12-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 100,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත එරාවුර්පත්තු චෙන්කල්අඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කරන ඉඩම් නිලධාරියකු 2021.12.22 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන්...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති) තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණය

30-11-2021 පුවත්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති) තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙනි. මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණය නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත කල් දැමීමට සිදු වූ අතර නැවත සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන දිනයන්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 10,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, අධිකරණ රෙජිස්ට්‍රාර්වරියකු අත්අඩංගුවට

22-11-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 10,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත තෙල්දෙණිය දිසා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ සේවය කරන අධිකරණ රෙජිස්ට්‍රාර්වරියකු 2021.‍11.17 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ...

තවදුරටත් කියවන්න

ලිංගික අල්ලසක් ලබා ගැනීමට තැත් කළ වනාතවිල්ලුව පොලිස් ස්ථානාධිපති දැලේ

31-10-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව ලිංගික අල්ලසක් ලබා ගැනීමට තැත් කළ වනාතවිල්ලුව පොලිස් ස්ථානාධිපති ලෙස කටයුතු කරන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයෙකු 2021.10.28 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 25,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

28-10-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අළුත්ගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි ගොවිතැන් ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 25,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත බෙන්තොට, මිරිස්වත්ත, පහළගම් 6 ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරියකු 2021.10.25 වන දින අල්ලස් හෝ...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 20,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලීමේ චෝදනාව මත, මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රදේශයේ බීට්ටු වන නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

17-10-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 20,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලීමේ චෝදනාව මත, වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ආණමඩුව අඩවි වන කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රදේශයේ බීට්ටු වන නිලධාරියකු 2021.10.12 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 25,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ආදායම් පරීක්‍ෂකවරයකු අත්අඩංගුවට

08-10-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 300,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා, එයින් රු.25,000/= ක මුදලක් ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, කලුදාවලෙයි ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවය කරන ආදායම් පරීක්‍ෂකවරයකු 202‍1.10.05 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 7000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබාගැනීමේදී, ලියන්ගොල්ල අඩවි වන කාර්යාලයේ වන ක්ෂේත්‍ර සහකාර නිලධාරින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

04-10-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 7000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබාගැනීමේදී, වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ලියන්ගොල්ල අඩවි වන කාර්යාලයේ සේවය කරනු ලබන, වන ක්ෂේත්‍ර සහකාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු 2021.09.30 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

සභාපතිතුමියගේ පණිවිඩය ළමා දිනය වෙනුවෙන්

01-10-2021 පුවත්

සභාපතිතුමියගේ පණිවිඩය ළමා දිනය වෙනුවෙන්වැඩිදුරටත් කියවන්න

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් ඉල්ලා ලබාගත් මාතර දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කළ කම්කරු නිලධාරියෙකුට කොළඹ මහාධිකරණය විසින් වසර 14 ක බරපතළ වැඩ සහිත සිරදඞුවම් නියම කරන ලදී.

14-08-2021 වරදකරු කිරීම

2021.08.06 වන දින කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගරු ඒ.කේ.එම්. පටබැඳිගේ මහතා විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලයේ සේවය කළ එච්.එන්. සුනිල්ලාල් නමැති කම්කරු නිලධාරියෙකුට, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් එකී කම්කරු නිලධාරියාට එරෙහිව...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 25,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පොලිස් කොස්තාපල් වරයකු අත්අඩංගුවට

03-08-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

සාලියවැව ප්‍රදේශයේ පදිංචි ව්‍යාපාරිකයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 25,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, සාලියවැව පොලිස් ස්ථානයේ සේවය කරන පොලිස් කොස්තාපල් වරයකු 2021.08.03 වන දින පුත්තලම අධිකරණ භූමියේදී අල්ලස් හෝ දූෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 3000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් හදිසි මරණ පරීක්‍ෂකවරයකු අත්අඩංගුවට

03-08-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අලුත්ගම දර්ගා නගරයේ පදිංචි ව්‍යාපාරිකයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 3000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත බේරුවල කොට්ඨාශයේ හදිසි මරණ පරීක්‍ෂක වරයකු 2021.08.03 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 150 000/-ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා සහ බාර ගැනීම යන චෝදනාවන් වලට පොතුවිල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉඩම් නිලධාරියා සහ ක්ෂේත්‍ර නිළධාරියා අත් අඩංගුවට

19-07-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

 අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 150,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා බාර ගැනීමේ චෝදනාවන් මත, පොතුවිල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කරනු ලබන ඉඩම් නිලධාරියා සහ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරියා 2021.07.16 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 50,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ඌව පළාත් මගී ප්‍රවාහන සේවා අධිකාරියේ වැඩ බලන ධාවන කළමනාකරු අත්අඩංගුවට

05-05-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වැලිමඩ ඌව පරණගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 50,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, ඌව පළාත් සභාවේ මගී ප්‍රවාහන සේවා අධිකාරියේ වැඩ බලන ධාවන කළමනාකරු 2021.05.03 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් කඹුරුපිටිය අඩවි වන කාර්යාලයේ බීට්ටු වන නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

11-04-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි ව්‍යාපාරිකයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, කඹුරුපිටිය අඩවි වන කාර්යාලයේ සේවය කරන බීට්ටු වන නිලධාරියෙකු 2021.04.09 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ රත්මලාන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ කාර්යාල කාර්ය සහායක‍යෙකු අත්අඩංගුවට

11-04-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

මොරටුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි ව්‍යාපාරිකයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ රත්මලාන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ කාර්යාල කාර්ය සහායක‍යෙකු 2021.04.07 වන දින රත්මලාන සොයිසාපුර හන්දියේ හෝටලයක් ඉදිරිපිටදී අල්ලස් හෝ...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 15,000/- ක මුදලක් අල්ලසක් ලෙස ලබාගත් ග්‍රාම නිලධාරී අත්අඩංගුවට

02-04-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පැමිණිලිකරු ලංකා බැංකුවෙන් ණය මුදලක් ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීමේදී, ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළ ඇපකරුවන් දෙදෙනාගෙන් එක් ඇපකරුවෙකු රජයේ සේවකයෙකු නොවන බැවින් එම ඇපකරුට ආදායම් ඇති බවට බැංකුවෙන් ලබාදෙන ලේඛනය අත්සන් කර දීම සඳහා රු.15,000/- ක් ව‍ටිනා මේසයක් හෝ රු.15,000/-...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 10,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් වැලිවේරිය පොලිස් ස්ථානයේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයෙකු අත්අඩංගුවට

31-03-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වැලිවේරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි ව්‍යාපාරිකයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 10,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත වැලිවේරිය පොලිස් ස්ථානයේ විවිධ පැමිණිලි අංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු 2021.03.29 වන දින වැලිවේරිය පොලිස්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 20,000 ක අල්ලස් ඉල්ලා ලබා ගත් කළමනාකාර සහකාර වරද පිළිගනී

26-03-2021 වරදකරු කිරීම

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකාර සහකාර ලෙස සේවයේ යෙදී සිටි නිලධාරියෙකු, විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකුගේ විදේශ නිවාඩු කාලයට අදාළ වැටුප සකස් කර දීම සඳහා පෙළඹවීමක් හෝ ත්‍යාගයක් වශයෙන් රුපියල් 20,000/= ක මුදලක් ඉල්ලා ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන ලද අතර, චූදිත චෝදනා...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 7000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරයකු අත්අඩංගුවට

26-03-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වාරියපොල ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැල් හිමිකරුවෙකු පිරිසිදු කරන ලද ජලය අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන බවත්, ඔහු විසින් නිකුත් කරනු ලබන ජල ටැංකියේ ෆිල්ටර් සවි නොකිරීම සම්බන්ධව නීති මගින් කටයුතු නොකර සිටීමට සහ පාරිසරික බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය...

තවදුරටත් කියවන්න

ලඝු ලේඛක/ යතුරු ලේඛක තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලත් අයගේ නාම ලේඛනය

26-03-2021 පුවත්

2018 සැප්තැම්බර් මස 29 වන දින පැවති තරඟ විභාගය, 2019 අප්‍රේල් මස 02,03,04 සහ 05 යන දිනයන්හි පැවති ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය හා 2019 ජුනි මස 24 වන දින පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ලඝු ලේඛක/ යතුරු ලේඛක තනතුර සඳහා සුදුසුකම්...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරි තනතුරු 17ක් බඳවා ගන්නා ලදී

26-03-2021 පුවත්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරි තනතුරු 17ක් සඳහා 2021.03.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිලධාරින් බඳවා ගන්නා ලදී. අදාල පත්වීම් ලිපි අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් 2021.03.01 දින ප්‍රදානය...

තවදුරටත් කියවන්න
පැමිණිල්ල කවර වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද යන්න නොසලකා ඉදිරිපත් කරන්න. කළමණාකාරීත්වය විසින් එය නිසි වර්ගීකරණයට ලක් කරනු ඇත.  අවශ්‍ය නම් FAQ බලන්න.

කොමිසම

අප ගැන

stop corruptionඅල්ලස් පනත සහ 1975 අංක 01 දරණ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන ලෙස විධානය කිරීම සදහා ස්ථිර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා 1994 අංක 19 දරණ පනතින් මෙම කොම්ෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී.

2021.01.01 දින සිට 2021.11.30 දින දක්වා කොමිෂන් සභාව වෙත ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාව

0

ලද පැමිණිලි

2021 ජනවාරි 01 සිට නොවැම්බර් 30 දක්වා ප‍්‍රගති වාර්තාව

තෙවසරක් දෙස හැරී බැලීම සහ ඉදිරි ගමන් මග (2017 - 2019)

නවතම වීඩියෝව

ඔබගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න

බොරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම වසර 10ක සිර දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

(1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභා පනතේ 21වන වගන්තිය)

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954