“පාසල් තුළ සුපිළිපන්න සමාජ පිහිටු වීමේ වැඩසටහන - 2024” හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) මගින් සංවිධානය කරනු ලබන “අල්ලසින් තොර සුපිළිපන් පරපුරක් බිහි කරමු” මැයෙන් “පාසල් තුළ සුපිළිපන්න සමාජ පිහිටු වීමේ වැඩසටහනක්” 2024 ජුනි 11 හම්බන්තොට ජේඩ් ග්‍රීන් හෝටලයේදී පැවැත්විණි.

මේ සදහා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල, සුචි ජාතික පාසල, බෑඟිරිය මහා විදුහල, විද්‍යාර්ථ මහා විද්‍යාලය හා උඩ මලල මහා විද්‍යාලයේ සිසුසිසුවියන් හා ගුරු භවතුන් 250 දෙනෙකු සහභාගී විය. 

මෙහිදී සුපිළිපන්නභාවය වර්ධනය කිරීම සහ එහි ප්‍රායෝගික භාවිතය, ජාතික සුපිළිපන් සැලැස්ම, සුපිළිපන්න කමිටු පිහිටුවීම පිලිබඳ විග්‍රහයක් සිදු කිරීම සහ හැකියා ප්‍රදර්ශනය ඔප් නැංවීම මගින් දරුවන්ගේ සුපිළිපන්භාවය වර්ධනය සහ අදාළ සංකල්ප කා වැද්දවීම යන අරමුණු මූලික කොට ගනිමින් එදින පුරා මෙම වැඩසටහන පවත්වන ලදී. 

අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දුෂ්මන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ මගපෙන්වීම යටතේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී උදේශිකා ජයසේකර මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ශමිමි ශ්‍රීලාල් මහතා හා විමර්ශන නිලධාරි ඒ.කේ. අබේකෝන් මහතා විසින් සම්පත් දායකත්වය ලබා දුන් අතර තොරතුරු තාක්ෂණ සහාය තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර ලලිත් පන්නිල මහතා විසින් ලබා දෙන ලදී.

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

39 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search