රුපියල් 30,000/=ක (තිස්දහසක) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබාගත්, කාර්යාල කාර්ය සහායකවරයෙකු සහ කාර්යාල කාර්ය සහායකවරියක අල්ලස් චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

උලපනේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියක විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, පැමිණිලිකාරියගේ මියගිය ස්වාමිපුරුෂයාගේ විශ්‍රාම වැටුප හා පාරිතෝෂික මුදල කඩිනමින් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර දීම සඳහා විශ්‍රාම වැටුුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල කාර්ය සහායකවරයෙකු සහ කාර්යාල කාර්ය සහායකවරියක සම්බන්ධ වී අදාළ කටයුතු සිදුකර දීමට අල්ලස් ලෙස රුපියල් 30,000/=ක මුදලක් (තිස්දහසක්) මුදලක් ඉල්ලා, එකී මුදල ලබා දෙන තෙක් මුලින් රුපියල් 4,000/=ක (හාරදහසක) මුදලක් ලබා ගෙන විශ්‍රාම පාරිතෝෂික මුදල සකස් කර දී , නැවත පැමිණිලිකාරියගේ මියගිය ස්වාමිපුරුෂයාගේ විශ්‍රාම වැටුප කඩිනමින් සකස් කර දීමට රුපියල් 30,000/=ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාළ කාර්යාල කාර්ය සහායකවරයා සහ කාර්යාල කාර්ය සහායකවරිය 2024.07.04 වන දින ප.ව.12.02 ට සහ ප.ව.12.01ට පමණ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආපන ශාලාව තුළ දී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search