රුපියල් 20,000 ක අල්ලස් ඉල්ලා ලබා ගත් කළමනාකාර සහකාර වරද පිළිගනී

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකාර සහකාර ලෙස සේවයේ යෙදී සිටි නිලධාරියෙකු, විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකුගේ විදේශ නිවාඩු කාලයට අදාළ වැටුප සකස් කර දීම සඳහා පෙළඹවීමක් හෝ ත්‍යාගයක් වශයෙන් රුපියල් 20,000/= ක මුදලක් ඉල්ලා ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන ලද අතර, චූදිත චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් චෝදනා 4 ටම වරද පිළිගෙන ඇත. එක් චෝදනාවකට මාස 6 බැගින් බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවම් නියමකර, එය අවුරුදු 5 ක කාලයක් සඳහා අත්හිටුවන ලදී.

එමෙන්ම එක් චෝදනාවක් සඳහා රු.5000/= බැගින් චෝදනා 04 සඳහා රු.20,000/= ක දඩ මුදලක් ද, එය නොගෙවන්නේ නම් එක් චෝදනාවකට මාසය බැගින් මාස 04 ක සිර දඬුවම් ද නියම කරන ලදී. තවද අල්ලස් ලෙස අයදින ලද රු.20,000/= ක මුදල දණ්ඩනයක් ලෙස ගෙවීමට නියම කර ඇත. කොළඹ මහාධිකරණ අංක 05 හි ගරු විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මැතිතුමා විසින් 2021.03.23 දින මෙම තීන්දුව දෙන ලදී.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search