රු.9,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබාගත් දුම්රිය පනිට්ටුකරු අල්ලස් දැලේ

කොලොන්නාව ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 9,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත හුණුපිටිය දුම්රිය ස්ථානයට අනුයුක්තව රාජකාරි කරන ලද “දුම්රිය පනිට්ටුකරු” 2020.08.19 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබින. පැමිණිලිකරු විසින් ධාවනය කරන ලද ලොරි රථය හුණුපිටිය දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ ධාවනය කළ අවස්ථාවේ ගේට්ටු සංඥා අණ නොතකා ධාවනය කිරීම මගින් දුම්රිය ගේට්ටුවට සිදු කරන ලද අලාභ හානිය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්තා නොකර සිටීමට හා නීති මගින් කටයුතු නොකර සිටීමට රුපියල් 9,000/-ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබාගත් අවස්ථාවේදී හුණුපිටිය ලක්පොහොර සංස්ථාව ඉදිරිපිටදී සැකකරු අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954