රු.5.000/- ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගත් සංවර්ධන සහකාර නිළධාරියකු අල්ලස් දැලේ

පැමිණීලිකරුට රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය විභාගය සමත් කර දිමට හා ඉන් අනතුරුව, රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනිමට, අවශ්‍ය කටයුතු කර දිම වෙනුවෙන් රු.5,000/= ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයැද, ඒම මුදල 2020.07.29 දින ඉල්ලා ලබා ගත් අවස්ථාවේදි, අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභවේ නිළධාරින් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954