රුපියල් 100,000/= ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් වනාතමුල්ල ග්‍රාම නිළධාරිනීය හා තවත් අයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම

පදිංචි සහතිකයක් ලබාදීම සඳහා රුපියල් 100000/-ක (ලක්‍ෂයක) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිළධාරීන් විසින් 2020.07.27 වන දින අංක 177 වනාතමුල්ල ග්‍රාම නිළධාරිනී වශයෙන් කටයුතු කල අය හා ඊට ආධාර අනුබල දුන් තවත් පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954