රු.10000/= ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ලබා ගන්නා ලද රෝහල් සුළු සේවා පාලක නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

නැගෙනහිර පළාතේ මුලික රෝහලක සෞඛ්‍ය සේවා සහයක වශයෙන් සේවය කරන පැමිණිලිකරු හට දැනට රාජකාරි කරනු ලබන හදිසි අනතුරු ඒකකයේ සිට සායන අංශය වෙත රාජකාරි ස්ථානය වෙනස් කර දීම සඳහා එම රෝහලේ සුළු සේවා පාලක විසින් රු.15,000 ක මුදලක් ඉල්ලා එයින් රු.10000 ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන්  ඉල්ලා ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954