රුපියල් 50.000/- ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගත් පැල්මඩුල්ල පොලිස්ථානයේ පොලිස් නිළධාරියකු අල්ලස් දැලේ.

පැමිණිලිකරුට විරුද්ධව පැල්මඩුල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාග වන නඩුවකට අදාලව පැල්මඩුල්ල පොලිස්ථානය මගින් පැමිණිලිකරු වෙත ලේඛණ ලබාදීම සදහා ඉහත සදහන් පොලිස් නිලධාරියා විසින් රු. 50,000/- ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා එම මුදල 2020.01.21 වන දින ලබා ගත් අවස්ථාවේදී අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ බලයලත් නිළධාරින් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954


Vote for Us
logo