යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලයේ විදුහල්පති රුපියල් 50,000/- ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගැනිමේදී අල්ලස් දැලට හසුවේ

07 වසරට ළමයකු ඇතුලත් කිරිම වෙනුවෙන්, යාපනය හින්දු විද්‍යාලයේ විදුහල්පති විසින් රුපියල් 100,000/=ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයැද ඉන් රුපියල් 50.000/=ක් පළමුව ලබාගෙන, ඉතිරි රුපියල් 50.000/=ක මුදල 2019.09.20 දින ඉල්ලා ලබාගත් අවස්ථාවේදි, අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ නිළධාරින් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954