රුපියල් 8000/- ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ලබාගත් මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පාසැල් මුරකරු අල්ලස් දැලේ

පැමිණිලිකාරියගේ දරුවා 8 ශ්‍රේණියට ඇතුලත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර දීම සදහා රු. 10000/- ක මුදලක් අයැද ඉන් රු. 8000/- ක මුදලක් නීති විරෝධී තුටු පඩුරක් වශයෙන් භාර ගැනීමේදී මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පාසැල් මුරකරු අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිළධාරින් විසින් 2019.09.20 දින අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954