රුපියල් 5,000/= ක, අල්ලස් මුදලක් ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ, ඒකක කළමණාකරුවෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට අයත් වෙහෙරගල තැන්න කොට්ඨාශයේ, නාමල්ගම ප්‍රදේශයෙන් ඉඩම් කොටසක් පැමිණිලිකාරියගේ දියණියගේ නමින් ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරදීම සඳහා රුපියල් 5,000/= ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබාගත් අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ, වෙහෙරගල තැන්න කොට්ඨාශයේ, බෝගස්වැව ඒකක කළමණාකරු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ බලයලත් විමර්ශන නිළධාරීන් විසින් 2019.05.09 වන දින අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954