පොලිස් පරීක්ෂිකවරයෙක් රු.25 000/- ක් හා වොඩ්කා බෝතලයක් ගැනීමේදී අල්ලස් කොමිසමේ දැලට

පැමිණිලිකරු විසින් සීදූව පොලිස් ස්ථානයේ අපරාධ අංශය වෙත කරන ලද පැමිණිල්ල විභාගකර සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන පැමිණිලිකරුට වාසි වන පරිදි නීති මගින් කටයුතු කර දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර දීම සඳහා අල්ලස් වශයෙන් රු.25 000/-ක මුදලක් ඉල්ලා ලබා ගැනීම සහ පැමිණිලිකරු භාරයේ තිබූ වොඩ්කා වර්‍ගයේ රට බීම බෝතලයක්ද සැකකාර නිලධාරියා පැමිණිලිකරුගෙන් ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දී 2018.03.13 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search