රුපියල් 4000/- ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් කර්මාන්ත පරිපාලක වරයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම.

දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ කම්කරුවෙකු වශයෙන් සේවය කරන පැමිණිලිකරුට ගෙවනු ලබන අතිකාල දීමනා (OT) මුදල 2018 ජනවාරි මාසය සඳහා ලබාදීම වෙනුවෙන් සහ ඉදිරි මාසවලදී එම දීමනාව කරදරයකින් තොරව ලබාදීමට අවශ්යම කටයුතු කරදීම සඳහා රුපියල් 4000/- ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබාගත් අවස්ථාවේ දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ කර්මාන්ත පරිපාලක වරයෙකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ බලයලත් විමර්ශන නිළධාරීන් විසින් 2018.02.28 වන දින අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search