රු.1000/= ක අල්ලසක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව කාර්යාල කාර්ය සහායකවරියක අත්අඩංගුවට ගැනීම

2017.10.12 දින දිස්ත්‍රික් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාර්යාලයක් වෙත ලැබී ඇති කුඩා ලොරි රථයක අංක තහඩු ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර දීම සදහා එම කාර්යාලයේ කාර්යාල කාර්ය සහායක වරියක විසින් රු.1000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954