රුපියල් 60,000.00 (හැටදහසක) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයදින ලද ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ දියසෙන්පුර උප ඩිපෝවේ ස්ථානභාර නිලධාරි අල්ලස් චෝදනා මත අත්අඩංගුවට.

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ දියසෙන්පුර උප ඩිපෝවේ ස්ථානභාර නිලධාරි 2023.08.24 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබින. දියසෙන්පුර උප ඩිපෝවේ කොන්දොස්තරවරයකු වන පැමිණිලිකරුට විරුද්ධව ඔහු විසින් සමරි ටිකට් මගීන්ට නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව ගොනු කර ඇති චෝදනා පත්‍රයට අදාලව පවත්වනු ලබන විනය පරීක්ෂණයේදී උසස් නිලධාරීන් මගින් පැමිණිලිකරුට වාසි වන සේ අඩු දඩුවමක් ලැබෙන ආකාරයට විනය පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට උදව් කිරීම හා සැකකරුගේ සාක්ෂිය පැමිණිලිකරුට වාසි වන සේ ලබා දීම සදහා සැකකරු විසින් මුලින් රුපියල් 20,000.00ක් (විසිදහසක්) අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබාගෙන පසුව නැවත රුපියල් 60,000.00 (හැටදහසක) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයදින අවස්ථාවේදී හිගුරක්ගොඩ මැදිරිගිරිය මාර්ගයේ දිවුලන්කඩවල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search