වත්කම් හා බැරකම් නීතිය සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධ තුන්වන ක්‍රියාකාරී වැඩමුළුව 2019 ජුලි 17 සිට 2019 ජූලි මස 19 වැනිදා දක්වා කොළඹදී පැවැත්වේ.

IMG 4659වත්කම් හා බැරකම් නීතිය සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධ තුන්වන ක්‍රියාකාරී වැඩමුළුව 2019 ජුලි 17 සිට 2019 ජූලි මස 19 වැනිදා දක්වා කොළඹදී පැවැත්වේ.

 IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search