අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්යභාරය සම්බන්ධ වැඩමුළුවක්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්යභාරය සම්බන්ධ වැඩමුළුවක් 2018.08.21 දින භණ්ධනාගාර නිලධාරින් 40 දෙනෙකු වෙනුවෙන් පවත්වන ලදී.

 IMG 04a9ea88513dfd717e0f389b59210802 V

IMG 8ea4ea46f319f24b65fbac0574343e75 V

IMG 48cd8bb91b93b85d3985facadeff114e V

IMG 58335f9044b98e62fc4f758710c26d4f V

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954