නිවාරණ ඒකකයක් පිහිටුවීම

pu3අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නව ඒකකයක් ලෙස අල්ලස් හෝ දූෂණ නිවාරණ ඒකකය කොමිෂන් සභාවේ සභාපති තුමාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් හා කොමසාරිස්වරු දෙදෙනාගේ හා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් වරයාගේ ඇතුළු සේවකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2018.08.17 (පසුගිය සිකුරාදා) ආරම්භ කරනු ලැබීණි.

 

pu1

pu1

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search