අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීම පිළිබඳ සංයුක්ත පණත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් SOCLAM විසින් රාජ්‍ය අංශයේ පාර්ශවකරුවන්ගෙන් කරනු ලබන උපදෙස් විමසීම - 2019 ජූනි 25 දින හොටෙල් අමාරි, ගාල්ල

IMG 4483අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීම පිළිබඳ සංයුක්ත පණත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් SOCLAM විසින් රාජ්‍ය අංශයේ පාර්ශවකරුවන්ගෙන් කරනු ලබන උපදෙස් විමසීම - 2019 ජූනි 25 දින හොටෙල් අමාරි, ගාල්ල

 IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462IMG 4462

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954