දකුණු පළාතේ ගාල්ල හා මාතර අධ්‍යාපන කලාපවල සුපිළිපන්න සමාජ අධීක්ෂණය කිරීමේ හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු

20181031 110507දකුණු පළාතේ ගාල්ල හා මාතර අධ්‍යාපන කලාපවල සුපිළිපන්න සමාජ අධීක්ෂණය කිරීමේ හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු ගාල්ල ඔල්සේන්ට්ස් විද්‍යාලයේ හා ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ මාතර ඕපාත මහා විද්‍යාලයේදී 2018 ඔත්තෝබර් 31 හා 2018 නොවැම්බර් 01 යන දිනයන්හිදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන නිවාරන ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් පවත්වන ලදී.

 20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

 

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954