රුපියල් 20,000/= ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂක වරයෙකු අත් අඩංගුවට

පැමිණිලිකරු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ගෝ ඝාතකාගාරය අපහසුතාවකින් තොරව කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වාර්තා ලබාදීමට සහ ඔහු විසින් සිදුකරන පරීක්‍ෂා කිරීම් කටයුතු වලදී පැමිණිලිකරු විසින් සිදුකරන මස් වෙළදාම් කටයුතු වලට කිසිඳු කරදරයකින් තොරව කරගෙන යාමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂක වරයා විසින් නීති මගින් කටයුතු නොකර සිටීමට රුපියල් 20,000/= ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබාගත් අවස්ථාවේ උඩුබැද්ද, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලයට අනුයුක්ත මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂක වරයෙකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිළධාරීන් විසින් 2021.01.12 වන දින අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search