රු. 35000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගත් තිරප්පනේ බීට්ටු වන නිලධාරීයෙකු අල්ලස් දැලේ

තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 35000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත තිරප්පනේ බීට්ටු වන නිලධාරීවරයෙකු 2020.10.14 වන දින තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි. පැමිණිලිකරු හට ජංගම ලී ඉරුම්හලක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය බීට්ටු වන නිලධාරීයාගේ සහතිකය නිකුත් කිරීමට රු. 35000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේදී සැකකරු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954