බස් රථවලින් අල්ලස් ලබාගත් වේලා සටහන් කරු අල්ලස් දැලේ

පැමිණිලිකරුගේ බස් රථය කරදරයකින් තොරව බස්නැවතුම්පලේ නවතා නියමිත කාලය අවසන් වන තෙක් රදවා ගනිමින් මගීන් රැගෙන යාම වෙනුවෙන් රු100/=ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයැද ඒම මුදල 2020.09.24 වන දින ඉල්ලා ලබා ගත් අවස්ථාවේදී, අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ නිළධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954