රු 30,000/=ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගත්, ශ්‍රි ල.ග.ම රියදුරු අල්ලස් දැලේ

පැමිනිලිකාරියගේ ස්වාමිපුරුෂයාගේ අහිමි වි ඇති රැකියාව නැවත ලබා ගැනිමට උදව් කිරිම වෙනුවෙන්,  ල.ග.ම.ට අළුතින් රැකියා ලබා දිමට පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු සොයා දෙන ලෙසටත් ඉන් එක් අයකුගෙන් රු 50.000/= බැගින් රු 100,000 /=ක් ඉල්ලා, ඉන් පළමුව රු 30,000/=ක මුදලක් අයැද එම මුදල 2020.09.13 වන දින ඉල්ලා ලබා ගත් අවස්ථාවේදි, අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ නිළධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954