රු. 60,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පාර්ලිමේන්තුවේ සැපයුම් හා සේවා අංශයේ භාර ගැනීමේ නිලධාරියකු අල්ලස් දැලේ

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 60,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත පාර්ලිමේන්තුවේ සැපයුම් හා සේවා අංශයේ භාර ගැනීමේ නිලධාරියකු 2020.09.03 වන දින කඩුවෙල නගරයේදී මෙම කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබින. පැමිණිලිකරු විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දෛනිකව සපයන පළතුරු වලින් කොටසක් පරිභෝජනයට නුසුදුසු බව පවසා එම පලතුරු ප්‍රතික්‍ෂේප නොකර සිටීමට රු. 60,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේදී සැකකරු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search