බොරැල්ල පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් නිළධාරියකු අල්ලස් දැලේ.

පැමිනිලිකරු ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක මත් පැන් පානය කල බවට චෝදනා කර, ඒ වෙනුවෙන් පැමිනිලිකරුට විරුද්ධව නඩු නොපවරා සිටිමට රු-2000/=ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා එම මුදල 2019.11.08 වන දින ලබා ගත් අවස්ථාවේදි ,අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ නිළධාරින් විසින් එකී නිලධාරියා අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954