රුපියල් 4,000/- ක (රුපියල් හාරදහසක) අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ලබාගත් සංවර්‍ධන නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම.

මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවකට අදාලව තැන්පත් කර තිබූ රු.50,000/-ක ඇප මුදලක් යලි ලබා දීමට එම අධිකරණයේ ගිණුම් සහකාර ලෙස සේවය කළ සංවර්‍ධන නිලධාරීවරයෙකු විසින් රු.5,000/- ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයැද ඉන් රු.4000/- ක මුදලක් ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954