වැලිකන්ද මහවැලි ඒකක කළමනාකරු අල්ලස් දැලේ

පැමිණිලිකරු වන ටී.එල්.මහමුද් රව්ෆ් යන අය පදිංචි මහවැලි අධිකාරියට අයත් ඉඩමට අවශ්‍ය ඉඩම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සදහා මහවැලි ඒකක කළමනාකරුගේ නිර්දේශය ලබා දීමට වැලිකන්ද සිංහපුර මුතු වැල්ල මහවැලි ඒකක කළමනාකරු විසින් රුපියල් විසිදහසක ( 20,000/- ) ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා එම මුදල 2018.10.19 වන දින ලබාගත් අවස්ථාවේදී අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search