රු.30,000/= ක අල්ලසක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සුරාබදු නියාමකවරයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම

2017.09.22 දින නීති විරෝධී ගංජා ව්‍යාපාරය සදහා පැමිණිලිකරු අත් අඩංගුවට නොගෙන නීති මගින් කටයුතු නොකිරීමටත් ඉදිරියේදී ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාමට සහය ලබාදීමටත් රු.50.000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ඉන් රු.20,000/= ක් මීට පෙර ලබාගෙන ඉතිරි රු.30,000/= ක මුදල අල්ලස් ලෙස අයදීමේදී සුරාබදු නියාමකවරයකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන  නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search