නාවික ඉංජිනේරු සහකාරවරයෙකුට රු.ලක්ෂ 35 ක දඩ

චූදිත විසින් 2005.03.31-2006.03.31 අතර කාලය තුලදී රු. ලක්ෂ 35 කට ආසන්න මුදලක් ඔහුගේ දැනගත් ආදායමට වඩා වැය කර තිබීම නැතහොත් වත්කම් රැස් කිරීම හේතුවෙන් අල්ලස් කොමිසන් සභාව ගොනුකරනු ලැබූ නඩුවෙන් නාවික ඉංජිනේරු සහකාරවරයෙකුට රු.ලක්ෂ 35 ක දඩ නියම විය.

 synopcy

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954