ජාතික රුක් රෝපන වැඩසටහන 2020 ජනවාරි 1

IMG 5363රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යංශයේ මගපෙන්වීම යටතේ වන ජාතික රුක් රෝපන වැඩසටහනට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරින් සහභාගී වූ අවස්ථාව.

IMG 5354 1

IMG 5354 1

IMG 5354 1

IMG 5354 1

IMG 5354 1

 

IMG 5354

 

IMG 5354

IMG 5354

IMG 5354

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954