පුහුණුකරුවන් සදහා වන නේවාසික පුහුණු වැඩසටහන

23අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ හා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ සහාය ඇතිව සංවිධානය කළ පුහුණුකරුවන් සදහා වන නේවාසික පුහුණු වැඩසටහන අගෝස්තු 23-25 දිනයන්හිදී මීගමුව හෙරිටන්ස් හෝටලයේදී පැවැත්විණි.

 IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

 

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

IMG 4870

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954