සාමාන්‍ය ජනතාව දැනුවත් කිරීිමේ නිවාරණ වැඩමුළුවක් 2019.08.16 වන දින දී යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්වේ.

2019.07.01 වන දින දී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ දී නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මයුරි උඩවෙල මහත්මිය සහ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති) අනුරාධා සිරිවර්ධන මහත්මිය විසින් 2019 අගෝස්තු මස 16 වන දින යාපනයේ දී සාමාන්‍ය ජනතාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිත නිවාරණ වැඩමුළුව පිළිබඳ පූර්ව සාකාච්ඡාවක් යාපනයේ දිස්ත්‍රික් ‍ලේකම් වේදනායගම් මහතා ඇතුළු සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු සමඟ යාපන‍ය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search