අල්ලස් කොමිෂමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රූපවාහිනි සජිවි සාකච්ඡාවක

අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජනාධිපති නිතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතා අද දින පෙ.ව. 11.30 ට රූපවාහිනි සංස්ථාවේ ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම එළිදැක්වීම පිළිබඳව පැවැත්වෙන සජිවී සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට සහභාගිවීමට නියමිතයි.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954