නීති සහකාර නිලධාරී තනතුරු සඳහා බඳවාගෙන ගැනීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණ...

මෙම කොමිෂන් සභාවේ නීති සහකාර නිලධාරී තනතුරු 17ක පුරප්පාඩු සඳහා නව නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආරම්භ විය.මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම්කරුවන් 287ක් පෙනීසිටීමට නියමිතය. 

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search