රුපියල් මිලියන 200 ක මුදලක් නිවාරන වැඩ සඳහා

කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය යටතේ රාජ්‍ය ආයතන තුළ නිවාරන වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 200 ක මුදලක් ලබා දී ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search