අල්ලස් ලබා ගත් පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු අත්අඩංගුවට

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 4000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත පොළොන්නරුව, දියබෙඳුම පොලිස් ස්ථානයේ සේවය කළ පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු 2022.11.09 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

පැමිණිලිකරු හට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කර තිබූ රියදුරු හැඳුනුම්පත කල් ඉකුත් වීමෙන් පසුව, නැවත එය අලුත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය පොලිස් වාර්තාව ලබාදීමේ කටයුතු කරදීම වෙනුවෙන් සැකකාර නිලධාරියා විසින් මුලින් රු.6000/- ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා, පසුව එම මුදල රු.4000/- දක්වා අඩු කර ඇති අතර, එම රු.4000/- මුදල අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී දියබෙඳුම පොලිස් ස්ථානය තුළදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත් වී ඇත.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search