රු.30,000/= මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ඉඩම් නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 30,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන යාය 10,11,12 කාර්යාලයේ ඉඩම් නිලධාරියකු 2022.10.05 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

පැමිණිලිකාරියගේ මවගේ නමින් ලබා ගත් ඉඩමේ බලපත්‍රය පැමිණිලිකාරියගේ හා ඇයගේ සහෝදරයාගේ නමට පැවරීමට හා එම ඉඩමට ස්ථිර මාර්ගයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර දීම වෙනුවෙන්, සැකකාර නිලධාරියා විසින් මුලින් රු.50,000/- ඉල්ලා, පසුව එම මුදල රු.30,000/- දක්වා අඩු කර ඇති අතර, එම රු.30,000/- මුදල අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අදාළ සැකකරු යාය 12, කොලනි නිලධාරි කාර්යාලයේදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත් වී ඇත.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search