රු.20,000/= මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාරවරයකු අත්අඩංගුවට

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 20,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ගම්පහ දිසා අධිකරණයේ සේවය කරනු ලබන අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාරවරයකු 2022.09.09 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

ගම්පහ දිසා අධිකරණය විසින් නිකුත් කර ඇති රිට් ආඥාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සැකකරු විසින් එම රු.20,000/- මුදල අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අළුත්ගම, බෝගමුව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන භූමියේදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත් වී ඇත.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search