අනුරාධපුර මධ්‍යම නුවරගම් පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තාක්ෂණ නිලධාරී අත්අඩංගුවට

නිල පියස නමින් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවක 10% රැදවුම් මුදලක් නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය නිර්දේශය ලබාදීමට රු.30,000/- ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා පළමුව එයින් රු.10,000/- ක මුදලක් ඉල්ලා ලබා ගැනීමේදී අනුරාධපුර මධ්‍යම නුවරගම් පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  තාක්ෂණ නිලධාරී  2019-02-01 වන දින අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්න ලදී.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954