රුපියල් ලක්ෂ තුනක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව පොලිස් පරීක්ෂකවරයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම

පැමිණිලිකරුගේ කල්කුඩා ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත ගඩොල් කැපීමේ ව්‍යාපාරය සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් ලබාගත යුතු පාරිසරික බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා කල්කුඩා පොලිස් ස්ථානයෙන් ලබා ගත යුතු වාර්තාව ලබාදීමට රු.500,000/- ක් මුදලක් ඉල්ලා ඉන් කොටසක් ලෙස රු.300,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ දී අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් එම පොලිස් නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954