රු.30,000/- ක අල්ලසක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව කම්කරු නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම

2017.03.27 දින පුද්ගලික ආයතනයක සේවය කරන සේවකයන් දෙදෙනෙකුට සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් නොගෙවීම  සම්බන්ධයෙන් නඩු නොපවරා සිටීම සඳහා දඩ මුදල් අඩු කර ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර දීමට කම්කරු කාර්යාලක කම්කරු නිලධාරියෙකු රු.60,000/-  ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා පළමු වාරිකය ලෙස රු.30,000/- ක මුදල ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන  නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954