රු.20,000/- ක අල්ලසක් ලබාගැනීම සම්බන්ධව පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම

2017.07.05 දින පැමිණිලිකරු විදේශ සමාගමක් සමග පැවති ආරවුලකදී එය සමථයකට පත් කර දෙන බවට පවසා රු.30,000/-  ක මුදලක් ඉල්ලා එය රු.20,000/- ක් දක්වා අඩු කර එම මුදල කොළඹ කොට්ඨාශයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු විසින් ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන  නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search