රු.10,000/- ක අල්ලසක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව පොලිස් සැරයන්වරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම

2017.07.11 දින පැමිණිලිකරුට විරුද්ධව පොලිස් විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයට මුදල් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කර ඇති බවත්, ඒ සම්බන්ධව පැමිණිලිකරුට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරී‍මේදී  ඇප ලබා දීමට විරුද්ධ නොවී සිටීමට අල්ලස් වශයෙන් රු.10,000/- ක මුදලක් එකී අංශයේ පොලිස් සැරයන්වරයෙකු විසින් ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලස්  හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන  නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954