රු.3,000/- ක අල්ලසක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම

2017.07.17 දින ඡන්දහිමි නාමලේඛනයට පැමිණිලිකරුගේ සහ ඔහුගේ බිරිඳගේ නම ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර දීම සඳහා  කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත  ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකු රු.3000/- ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලස්  හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන  නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954