අඩවි වන නිළධාරී, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

පැමිණිලිකරුට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් වැළකීම සඳහා රු.12,000 ක තුටු පඩුරක් ලබාගනිමින් සිටි අඩවි වන නිළධාරීවරයෙකු 2016 අප්‍රේල් 30 දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අත්අඩංගුවට පත්විය.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954