තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කරන ලදි.

ජනවාරි 19 වන දින තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කල අතර දැන් මහජනතාවට තම පැමිණිලි ඒ වෙත යොමු කිරීමට හැකියාව ඇත. දුෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ. එල්. ඒ. උදේශිකා මධුභාෂණි මහත්මිය හා දුෂණ නිවාරණ නිලධාරී කේ. ඒ. කේ. සම්පත් මහතා මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දෙන ලදී. දැන් ඔබගේ පැමිණිල්ල සාක්ෂි සහිතව නාමිකව හෝ නිර්නාමිකව මේ සඳහා යොමු කල හැක. දැන් ඔබගේ පැමිණිල්ල සාක්ෂි සහිතව නාමිකව හෝ නිර්නාමිකව මේ සඳහා යොමු කල හැක. ශ්‍රී ලංකාව සුපිළිපන්න දේශයක් කරා යන ගමනේදී ඔබේ දායකත්වය ඒ සඳහා ලබා දීමට නොපමාව කටයුතු කරන්න.

 unnamed 2 2unnamed 3 2unnamed 4 2unnamed 5 2

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954