පොලිස් පරීක්ෂක, ස්ථාන භාර නිළධාරී, විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය, පොලිස් ස්ථානය, ගල්කිස්ස

අධිකරණය හමු‍වේ පැමිණිලිකරුට පක්ෂව සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා රු.100,000 ක මුදලක් ඉල්ලා එයින් රු.25,000 ක මුදලක් ලබාගනිමින් සිටියදී ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ස්ථාන භාර පොලිස් පරීක්ෂකවරයා 2016 ජුනි 20 දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අත්අඩංගුවට පත්විය.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954