රුපියල් 4,500/= ක (හාරදහස් පන්සියය) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබාගත්, ක්වාසි විනිසුරු අල්ලස් චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

රජවැල්ල, කුඹුක්කඳුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියක විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, පැමිණිලිකාරිය ගොනුකර ඇති දික්කසාද නඩුවට අදාළ නඩු තීන්දුව ලබා දී දික්කසාද සහතිකය ලබාදීම සඳහා රුපියල් 4,500/=ක (හාරදහස් පන්සියයක) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත උඩදුම්බර,මැදදුම්බර හා පාතදුම්බර (උඩතලවින්න) ක්වාසි උසාවියේ, ක්වාසි විනිසුරුවරයෙකු 2024.05.25 වන දින ප.ව 12.46ට පමණ උඩතලවින්න ක්වාසි උසාවිය තුළ දී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search